Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Så här hanterar vi dina personuppgifter.

När du skaffar lånekort till dig själv eller till ditt barn ingår du ett avtal med biblioteket. Du godkänner därmed våra låneregler och samtycker till att personuppgifterna sparas hos oss.

Vi har personuppgifter om dig för att kunna registrera var böcker och andra medier befinner sig när de är utlånade, samt för att kunna kontakta dig om du inte lämnat tillbaka det du eller ditt barn lånat i tid eller meddela dig när det du reserverat finns att hämta. Uppgifterna om dina lån är konfidentiella och raderas när lånen är återlämnade och eventuella skulder är betalda.

De uppgifter vi sparar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress samt telefonnummer. Är du vårdnadshavare och ditt barn har lånekort sparar vi samma uppgifter om barnet samt att det är du som är vårdnadshavare till barnet.
Personuppgifterna sparas i enlighet med en lag som heter GDPR (Generala Data Protection Regulation) och kommer bara att användas inom biblioteksverksamheten i Gnesta kommun.

Om du visar en giltig id-handling kan du som låntagare alltid få veta vilka personuppgifter som finns registrerade och uppdatera dem om det skulle behövas. Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade om du har lämnat tillbaka det du har lånat och inte har några skulder.

 

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om GDPR på www.datainspektionen.se .
Kommunens dataskyddsombud är Svitlana Jelisic (svitlana.jelisic@flen.se).
Du kan också klaga på behandlingen av dina personuppgifter direkt till Datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Sök

Språk