Fjärrlån

Har biblioteket inte boken som du vill låna? I så fall kan vi beställa böcker från andra bibliotek. Det kallas för att göra ett fjärrlån.

Kontrollera först om boken finns hos oss genom att söka efter den här på webbplatsen.

Om boken finns hos oss men är utlånad just nu kan vi inte fjärrlåna den, men du kan göra en reservation om du vill stå i kö på boken.

Om du söker böcker om ett visst ämne och kommer fram till att vi inte har någon bok som passar kan du söka vidare på Libris: www.libris.kb.se.
Libris är en nationell söktjänst med information om titlar på svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt ett flertal folkbibliotek. Här finns bland annat böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer, noter och elektroniskt publicerat material. 

 

Vad fjärrlånar vi inte?

  • Artiklar
  • Tidskrifter
  • Böcker vi redan har
  • Filmer


Hur lång tid tar det innan jag får mitt fjärrlån?

Tyvärr går det inte att säga hur lång tid det tar att få sitt fjärrlån. Det kan dröja allt mellan två dagar upp till några månader. Vanligast är dock ca en vecka.

Hur begär jag ett fjärrlån?

Logga in för att skicka en fjärrlåneansökan eller mejla din förfrågan om fjärrlån till fjarrlan@gnesta.se.

Kostar det att fjärrlåna?

Nej. Det är gratis att fjärrlåna. Hämtar du inte ut ditt fjärrlån i tid tas dock en avgift för outhämtade fjärrlån. Avgiften är tio kr per outhämtat fjärrlån och tas om ett fjärrlån inte hämtas ut inom sju dagar.

 

Fjärrlåneansökan

Sök

Språk