Digital tillgänglighet

Tillgänglighetsredogörelse

Biblioteket i Gnesta kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att webbplatsen ska vara tillgänglig för alla och arbetar kontinuerligt med att uppdatera och förbättra innehållet.  

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen. Den är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du inte kan ta del av något av webbplatsens innehåll eller upptäcker ett problem med webbplatsen, meddela oss så vi blir medvetna om bristen och kan åtgärda den. Kontakta oss genom att skicka e-post till biblioteket@gnesta.se eller ring oss på telefon 0158-275 294.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter på webbplatsens tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning för vidare utredning.

Innehåll som inte är tillgängligt

På webbplatsen visas många olika bokomslag. Vissa bokomslag har för låg kontrast mellan text och bild på omslaget och kan därför vara svåra att se. 

Tillgänglighet på Gnesta biblioteks separata e-tjänster

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning. 
Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.
 
 
 
Redogörelsen uppdaterades senast den 22-11-2022.