Läsa på olika sätt

Läsa på olika sätt

Biblioteket erbjuder böcker i flera olika former så att alla ska kunna läsa.

Läsa på många sätt
 

Det finns många olika sätt att läsa på. Om du har svårt att läsa en tryckt text så finns det hjälpmedel eller olika typer av böcker som vi på biblioteket kan hjälpa dig med. Vi hjälper dig att hitta ditt sätt att läsa.

 

Talböcker och Legimus

 

Talböcker är inlästa böcker för dig som har någon form av läshinder och har svårt att läsa tryckt text. Exempel på läshinder är dyslexi, synnedsättning, koncentrationssvårigheter eller fysiska hinder. Du lyssnar på talböcker i en mp3-spelare eller särskild Daisy-spelare. Biblioteket har Daisy-spelare att låna ut. Du kan också ladda ner talböcker själv från Legimus.

Legimus är ett digtalt bibliotek med mer än hundratusen talböcker. Du kan lyssna på böckerna i din telefon, surfplatta eller dator. Biblioteket hjälper dig att skaffa konto. Mer information om Legimus finns på Legimus webbsida: www.legimus.se

 

Storstil

För dig som har svårt att läsa mindre text i böcker kan biblioteket erbjuda böcker med extra stor stil.

Lättläst


Många tycker det är svårt att läsa mycket text. På biblioteket finns lättlästa böcker med kortare meningar och ord som är lätta att läsa och förstå. Vi prenumererar på 8sidor – en nyhetstidning på lättläst svenska.

Sök

Språk