Avgifter

Avgifter

Att låna och skaffa bibliotekskort är gratis. Men du behöver betala en avgift för försenat, borttappat eller skadat material.

Search the catalogue

Language