Läsa på olika sätt

Läsa på olika sätt

Biblioteket erbjuder böcker i flera olika former så att alla ska kunna läsa.

Äppelhyllan

Äppelhyllan är en plats i biblioteket där barn kan hitta medier som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar. Alla barn är olika och läser på olika sätt, därför finns Äppelhyllan.
På Äppelhyllan hittar du böcker för barn med funktionsnedsättning. Böcker som väcker läsglädje, men också ger stöd och inspiration till dig som är vuxen.

 

Punktskriftsböcker och interfolierade böcker

Punktskrifter läser man med fingertopparna. En interfolierad bok är en vanlig bilderbok med plastblad med punktskrift inlagt. Ibland har punktskriftsboken den tryckta boken i en ficka på pärmen. Den som ser och den som inte ser kan läsa samma bok! Du hittar böckerna på Äppelhyllan.

 

Taktila bilderböcker - bilder att känna på

Bilderna är utförda i olika material och färger som gör dem lätta att uppfatta. Taktila bilderböcker görs för alla barn som behöver känna på bilder för att förstå bättre. Texten finns även i punktskrift och storstil.

 

Talböcker

Talböcker är inläsningar för dig som har svårt att läsa vanlig tryckt text. Du kan låna talböcker som cd-skivor eller via Legimus.se där du själv laddar ner talböckerna till din mobil, surfplatta eller dator.

Legimus.se är ett digitalt bibliotek med mer än 90 000 titlar. För att få ett konto på legimus.se så måste du ha en läs- och skrivsvårighet. Kontakta oss på biblioteket så hjälper vi dig med att ordna ett konto på legimus.se.

 

Storstilsböcker

Har du en synnedsättning men ändå gärna vill läsa böckerna i textform finns böcker med storstil på Äppelhyllan.

 

Tecken som stöd - TAKK

Att använda böcker med tecken ihop med tal (TAKK) kan vara ett stöd för hörande barn att förstå talat språk. Tecknen är från teckenspråket och texten är på svenska. Tecken som stöd är en metod som används tillsammans med talat språk. Du hittar böckerna på Äppelhyllan.

 

Språkväskor

Språkväskorna innehåller material som stimulerar barns språkutveckling och motorik, bland annat böcker och olika slags spel, som förälder och barn använder tillsammans.
Det finns 31 väskor för olika åldrar med olika teman och innehåll. Majoriteten av väskorna är på svenska men vi har även en väska på arabiska, en på dari och en på tigrinja.

 

 

 

Sök

Språk